รู้จักต๊ะ

รู้จักต๊ะ
Thongchai Insrithong

ธงชัย อินศรีทอง (ต๊ะ) นักออกแบบเว็บไซต์
อนุบาล 1-3 : โรงเรียนดรุณพิทยา
ประถม 1-4 : โรงเรียนดรุณพิทยา
ประถม 5-6 : โรงเรียนกานดา
มัธยม 1-3 : โรงเรียนกานดา
ปวช. 1-3 : สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ (SIBA College)
ปวส. 1-2 : สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ (SIBA College)
อุดมศึกษา : จบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี RMUTT

ปัจจุบันเปิดบริษัทเว็บดีไซน์เอเจนซี่เล็กๆ ในนาม เมาเทน สตูดิโอ 
Mountain (Thailand) Co., Ltd.
FB : Mountain , IG : Mountain.work , W : mountain.co.th

Facebook : Thongchai Tah Insrithong